Image

Minicursussen - vrije ruimte

Secundaire scholen kunnen binnen een opleiding een aantal lesuren vrij invullen. Dit kan met vakken, seminaries of een modulair systeem. Wij laten de volledige keuze aan de leerling. Vanaf schooljaar 2019-2020 laten we de volledige keuze aan de leerling. Kies uit een aanbod die je aanspreekt, je motiveert of waarin je je wilt versterken.
Hiermee zetten we aan tot levenslang leren. Je leert je eigen mogelijkheden kennen en nadenken over je toekomst. Kortom, bij ons neem je je leerproces in eigen handen en stel je zelf je leercurriculum samen.

Bepaalde minicursussen zijn verplicht. Dit omdat deze skills je sterker maken voor uw verdere studieloopbaan. Binnen de eerste graad is dit 'Handig in ICT!', 'Ik tik goed' en 'EHBO'. In de tweede en derde graad kan je vrij kiezen binnen ons aanbod. Als team werken we er aan om dit aanbod te verruimen. Eén module duurt minimum 8 lesweken. Naargelang de cursus kan dit twee, drie of vier periodes lopen.