Fijn, de eerste school.

Fijn dat u een kijkje komt nemen op deze kleuterpagina. Contact met andere kinderen is voor de ontwikkeling van uw kleuter van groot belang. Daarom verdient de keuze van een goede kleuterschool de nodige aandacht. Basisschool Bellevue staat borg voor een ideale opvang in een kindvriendelijke, veilige en stimulerende omgeving.Snelle vorderingen

Kleuters leren spelenderwijs. Door elke dag met leeftijdsgenootjes om te gaan, leren ze niet alleen beter samenwerken, maar ontwikkelen ze ook veel sneller enkele uiterst belangrijke motorische, mentale en sociale vaardigheden. Ze sluiten vriendschap, maken al eens ruzie, leren delen en elkaar helpen. De juf wordt spoedig hun idool en beste speelmakker.

De kleuterleiding ...

- zorgt voor een liefdevolle opvang
- schept een sfeer waarin het kind zich veilig voelt
- laat bewegen, kennis, taal, omgaan met anderen, muziek en creativiteit ruim aan bod komen
- voorziet activiteiten die aansluiten bij de ervaringen en de belangstelling van de kleuter
- zorgt voor situaties en materialen om het leren te prikkelen
- kan hiervoor steunen op een schoolwerkplan zoals in de lagere school
- wordt regelmatig bijgeschoold

Deskundige begeleiding

De juf is speciaal opgeleid om erover te waken dat uw kind zich in de best mogelijke omstandigheden optimaal ontwikkelt. Zij is deskundig en beschikt over de nodige kennis en ervaring om snel eventuele problemen te ontdekken, te melden en te behandelen. Uw kind is bij ons dan ook altijd in goede handen. Alvast een hele troost wanneer u met uw oogappel voor de allereerste keer aan de schoolpoort staat.

De allerjongste

- veiligheid en geborgenheid staan hiervoor voorop
- in de groep leert je kleuter omgaan en delen met anderen
- ontdekkend omgaan met materialen verrijkt zijn kennis
- ervaringen opdoen door te bewegen in grote ruimtes dragen bij tot nieuwe inzichten
- niet het resultaat van een werkje is belangrijk, wel wat je kleuter bij de uitvoering leert


Image

Het schooltasje

- een vertrouwd voorwerp, het stukje 'thuis' dat helpt bij de aanpassing aan het nieuwe
- een reservebroekje
- zakdoekjes
- een stukje fruit, koek, boterham voor tijdens de pauzes