Image

Kom thuis op onze campus.

Klaar om in te schrijven?

Dan kom je best langs op één van onze kijkdagen, infoavonden of opendeurdagen. Kom op een van deze momenten naar de campus van je keuze om je in te schrijven. Passen deze dagen niet voor jou? Dan maak je best een afspraak om op een ander moment langs te komen.
Een kleine tip: Maak je inschrijving snel in orde.

Als ouder(s) (van een kleuter) kan je bij ons op school steeds terecht voor informatie of antwoorden op je vragen. Je kan (na afspraak met de juf/meester ) ook een kijkje komen nemen in het klasje en/of leerjaar tijdens de schooluren. Zo kan je je een beter beeld vormen van hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat. Een aanrader!

Wanneer en hoe inschrijven?

Je kunt je kind inschrijven op onze campus:

- op de schooldagen tijdens de openingsuren van de school - na afspraak met de directeur (0496/80 83 21) of één van de leerkrachten
- tijdens de daarvoor voorziene periodes in de grote vakantie of na afspraak
- de eerste week van juli van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00
- na 15 augustus van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00
Een kleuter kunt u best inschrijven vanaf de dag dat uw kind 2,5 jaar is.
Instappen kan na een vakantie.
Onze deuren staan altijd open !!!

Instapdatums 2022-2023

01/09/2022 (na zomervakantie)
07/11/2022 (na herfstvakantie)
09/01/2023 (na kerstvakantie)
01/02/2023 (Instap 1 februari)
27/02/2023 (na krokusvakantie)
17/04/2023 (na paasvakantie)
22/05/2023 (na O.-L.-V. Hemelvaart)
Bereken de instapdatum voor je kleuter.

Kijkdagen kleuter

tussen 9u00 en 18u00.

- dinsdag 25 oktober 2022
- dinsdag 20 december 2022
- dinsdag 24 januari 2023
- dinsdag 28 maart 2023
- dinsdag 16 mei 2023
- dinsdag 20 juni 2023

Opendeurdagen


- vrijdag 21 april 2023 - 17u - 19u
- zaterdag 3 juni 2023 - 14u - 16u

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kan een kleuter op elk ogenblik instappen. Wees er snel bij zodat uw kind in zijn vertrouwde omgeving school kan lopen.

Image Wanneer u uw kind inschrijft in onze school, dan moet u de SIS-kaart of een ander officieel bewijsstuk voorleggen waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum blijkt. Toch kunnen scholen kinderen inschrijven waarvoor geen officieel document kan worden voorgelegd, bijvoorbeeld omwille van een illegaal verblijf in het land. Elk kind heeft immers recht op onderwijs.
Breng dus zeker de SIS-kaart mee van uw kind.Voor meer inlichtingen kan u altijd terecht op onze website of maakt u een afspraak met de directie, die u graag vrijblijvend een rondleiding geeft in de school.
Onze deuren staan altijd open !!!

Bijkomende informatie:

Onze maximumcapaciteit.
De Raad van Bestuur van de Scholengroep 26 “Mandel en Leie” heeft de maximumcapaciteit van onze school vastgelegd op 144 kleuters voor de kleuterafdeling en 264 kinderen voor de lagere afdeling.

Opgelet! De voorrangsperiode voor broers of zussen die al in onze school zijn ingeschreven en voor kinderen van personeelsleden is inmiddels voorbij. Sinds 16 maart 2015 mag iedereen zijn/haar kind inschrijven.

Een aantal ouders hebben gebruik gemaakt van de voorrangsperiodes, waardoor het aantal beschikbare plaatsen kleiner is geworden.

Wees er tijdig bij!
Wie zijn wij?
De Raad van Bestuur van de Scholengroep 26 “Mandel en Leie” heeft de maximumcapaciteit van onze school vastgelegd op 144 kleuters voor de kleuterafdeling en 264 kinderen voor de lagere afdeling.

Opgelet! De voorrangsperiode voor broers of zussen die al in onze school zijn ingeschreven en voor kinderen van personeelsleden is inmiddels voorbij. Sinds 16 maart 2015 mag iedereen zijn/haar kind inschrijven.

Een aantal ouders hebben gebruik gemaakt van de voorrangsperiodes, waardoor het aantal beschikbare plaatsen kleiner is geworden.

Wees er tijdig bij!