Image

Informeren!

Een duidelijke communicatie is een grote troef voor een organisatie als onze school. Tijdig activiteiten aankondigen zorgen er voor dat iedereen alles goed kan voorbereiden. Hieronder vindt u de gegevens waarover wij reeds beschikken of die al bepaald zijn. We maken werk van digitale informering. Hierdoor kunnen we jullie veel sneller van activiteiten of nieuwtjes op de hoogte brengen.