BSO - 3de graad

Hout

3de graad B-STROOM

5de/6de jaar

Hout is een praktisch gerichte studierichting voor handige jongeren met een interesse voor het bewerken van hout. Je pakket algemene vakken is beperkt en je leert al doende. Deze opleiding maakt van jou een bekwame vakman. In de vele uren praktijk leer je de opdrachten begrijpen en correct uitvoeren terwijl je de veiligheidsvoorschriften volgt.

Je leert meten, schaven en zagen. Je werkt met machines uit de schrijnwerkerij en meubelmakerij. Je gebruikt verschillende houtsoorten en materialen. Je leert basisconstructies van schrijn- en timmerwerk en klein meubilair voorbereiden, monteren en maken. Je kijkt kritisch naar je zelfgemaakte constructies en stuurt bij wanneer nodig.

Image

Wat erna?

Na de derde graad Hout in onze school kan je zich specialiseren in Interieur.

Inschrijven?

Pas je helemaal binnen dit studieprofiel en zie je het zitten om je talenten te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het komende schooljaar. Hoe je dit doet, ontdek je op de inschrijvingspagina.

Lessenrooster

Lessenpakket
1ste
2de
Basisvorming
10
10
Godsdienst/NC-Zedenleer/...
2
2
Project Algemene vakken
4
4
Lichamelijke opvoeding
2
2
Frans
2
2
Fundamenteel geldeelte HOUT
21
21
Technische vakken hout
7
7
Praktisch vak hout
14
14
TV/PV stage hout
(4)
(4)
Totaal
35
35

Meer info

In de BSO-studierichting Hout wordt het accent meer gelegd op het uitvoeren dan op het tot stand komen van een product. De 2de graad is de basis van deze opleiding. Het manueel aanleren van elementaire vaardigheden helpt de leerling inzicht te krijgen in de constructies en het vakkundig omgaan met hout. Een logische, volgende fase is het gebruik maken van conventionele machines. Hierbij wordt veel belang gehecht aan de veiligheidsaspecten van elke werksituatie. Voor elke handeling wordt steeds, naast de meest efficiƫnte, de meest veilige methode aangeleerd en ingeoefend.

Meten, tekenen, verbindingen maken, afwerken: geen enkel aspect uit de houtbewerking blijft onbesproken. Integendeel. Via concrete opdrachten krijgen de leerlingen voorproefjes van de (industriƫle) realiteit. Uiteraard blijft daarbij ruime aandacht gaan naar de persoonlijkheidsvorming van elke vakman-in-spe.

GO! onderwijs