Bertje Bellevue

ImageBertje Bellevue is de mascotte van onze school, waar de kinderen zich mee kunnen vereenzelvigen. Hij verpersoonlijkt onze waarden en zorgt voor een aangename sfeer op onze school!

Bertje Bellevue helpt ons vooruit!

• Bertje Bellevue is ondernemend: hij is het brein achter iets, hij neemt initiatieven!
• Bertje Bellevue is levenslustig: hij is opgewekt, hij is positief ingesteld.
• Bertje Bellevue is sportief: hij proeft van verschillende sporten, doet mee aan sportactiviteiten van de school en/of is aangesloten bij een sportclub.
• Bertje Bellevue is correct: hij is sociaal, vriendelijk, beleefd en hoffelijk, want met de hoed in de hand kom je door het ganse land!

Ons vernieuwd PPGO!

Elk kind moet zich kunnen ontwikkelen op zijn maat. Met zijn mogelijkheden, verlangens en interesses. Elk kind heeft recht op opvoeders, die rekening houden met wat het kan, met wat het nodig heeft, met zijn kleine maar ook grote kanten.De basispijlers van ons pedagogisch project zijn:
• fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid.
• een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening.
• mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken.
• intellectueel nieuwsgierig blijven, met levenslange zin voor studie en vorming.
• getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid.
• oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden.
• de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken.