Algemene gegevens

Wat je moet weten van onze school.

De schooluren

Aan de ouders wordt uitdrukkelijk gevraagd, ook voor de kinderen van de kleuterafdeling, om de begin- en einduren van de lessen te respecteren.

Image Kleuter en lagere afdeling.
06.30 - 08.00: betalende kinderopvang op school
07.45 - 08.35: gratis opvang door de leerkrachten
08.35 - 12.10: lessen
12.10 - 13.40: betalende opvang (1.25 euro)
13.40 - 15.35: lessen (op maandag starten de lessen om 13.15)
15.35 - 16.15: gratis studie en gratis opvang
16.30 - 18.30: betalende kinderopvang op school.

Op woensdag eindigen de lessen om 11.45. Gratis opvang door de leerkrachten op woensdag tot 12.15. Betalende kinderopvang op school van 12.15 tot 18.30, breng wel uw lunchpakket mee.
Opgelet! De bel rinkelt vijf minuten voor de aanvang van de lessen, zodat de onderwijstijd optimaal kan gebruikt worden. Leerlingen die thuis gaan eten kunnen slechts vanaf 13u00 de school binnen. De leerlingen zijn permanent gratis onder toezicht tussen 8u en 16u15. Tussen 15u45 en 16u15 dienen de kinderen van de lagere school verplicht de avondstudie te volgen indien zij niet onmiddellijk worden afgehaald of met de bus vertrekken naar huis.

Schoolrestaurant

Lekkere maaltijden worden elke dag voorzien: "het klavertje vier" houdt een oogje in het zeil, zodat alle kinderen de nodige vitamientjes binnenkrijgen. Leerlingen die thuis gaan eten kunnen slechts vanaf 13.15 de school binnen. Klik hier voor het menu.

De leerlingen zijn in de refter onder toezicht. In de refter hebben alle leerlingen een vaste plaats die slechts mits toelating van de toezichthoudende leerkracht, gewijzigd kan worden.

Goede tafelmanieren zijn belangrijk (met mes en vork eten, denk aan je tafelgenoten, ...) De eerste vereiste is uiteraard dat elk kind genoeg te eten krijgt. Indien u meent dat dit niet het geval is, gelieve ons onmiddellijk te verwittigen. Er worden geen frisdanken en koek/snoep toegestaan. Wie gebruik maakt van de refter wordt geacht hiervoor de gevraagde kosten te betalen.Image

Busvervoer

Leerlingen en kleuters kunnen 's morgens opgehaald worden en na de lessen terug naar huis worden gebracht met de bus. Op- en afhaalplaatsen worden vooraf besproken.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht in het secretariaat.

Oog voor lekkers

Image

Dinsdag is er "Oog voor lekkers"-dag.

Dit project wordt ondersteund door het Agentschap Landbouw en Visserij, waardoor wij het fruit extra voordelig kunnen aanbieden. De bijdrage per leerling is € 7.
Image


Levensbeschouwelijke vakken

In onze school bestaat er een vrije keuze van godsdienst of zedenleer. Nieuwe leerlingen en de leerlingen van het eerste leerjaar in de lagere school krijgen op hun eerste schooldag een keuzeverklaring mee.

Wordt verstaan onder godsdienst: katholieke, protestantse, Israëlitische, anglicaanse, islamitische en orthodoxe godsdienst.
Veel gestelde vragen:

Voor- en naschoolse opvang
Er is betalende kinderopvang ´s morgens van 6u30 tot 8u en ´s avonds van 16u15 tot 18u30, alsook op woensdagmiddag van 12u15 tot 18u30.

Onze opvangmoeder Chantal neemt ´s morgens van 6u30 de kinderen bij zich, tot de leerkrachten de taak van haar overnemen op de respectievelijke speelplaatsen. Na het avondtoezicht tot 16u15 van de leerkrachten kunnen de kinderen opnieuw bij Chantal terecht tot 18u30. Een mooie film bekijken, creatief knutselen, zingen, Chantal doet het allemaal!

Na het toezicht van de leerkrachten is er ook op woensdagnamiddag opvang voorzien. Wie op woensdagnamiddag in de kinderopvang 'Bellevue' blijft, dient wel zelf een lunchpakket mee te brengen. Op woensdagmiddag krijgen de kinderen soep en water tegen € 0,90.


Het tarief van de voor- en naschoolse opvang van onze school bedraagt € 0,75 per begonnen kwartier.
Wat na het zesde leerjaar?
Op vandaag is het atheneum een autonome school. Ze deelt met Basisschool "Bellevue" en het CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs) hetzelfde gebouwencomplex.

Het Atheneum, dat twee graden en twee onderwijsvormen (ASO en BSO) in de eigen structuur heeft, is ook vestigingsplaats van KA Roeselare voor de derde graad (ASO en BSO), waardoor een gezonde zesjarige structuur gevormd wordt. Sinds 2010-2011 is er ook een specialisatiejaar voor het BSO: een zevende jaar Hout, Kinderzorg en Thuis- en Bejaardenzorg.

Bij de start van het schooljaar 2003-2004 werd Dirk Mestdag directeur.

Onder zijn impuls werd een voor de school totaal nieuwe visie uitgewerkt met als motto “Feeling good @ Bellevue”, waarbij de school zich profileert als school waar het welbevinden (persoonlijk) het allerbelangrijkste is naast prestaties (o.a. via projecten) en een doorgedreven participatie van alle participanten.

Nieuwe klemtonen: STEM, sport, cultuur en ICT.

Surf naar website.
Medisch schooltoezicht
In principe staan de leerlingen van de Basisschool Bellevue onder het medisch schooltoezicht van het CLB.

Image CLB - Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Bellevuestraat 28 - 8870 Izegem - tel. 051 30 21 54
Hugo Verrieststraat 36 - 8800 Roeselare - tel. 051 22 64 54


Het staat de ouders echter vrij een ander CLB te kiezen. De kosten hiervan verbonden vallen ten laste van de ouders. Ouders die problemen hebben met hun kinderen kunnen steeds beroep doen op het CLB-team. Een telefonische afspraak volstaat.

Schoolverzekering tegen ongevallen:

De leerlingen van de school zijn verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen door de schoolpolis, afgesloten door de Centrale Raad, bij de verzekeringsmaatschappij Ethias. De leerlingen zijn verzekerd tijdens de schooluren en op de kortste weg naar huis en terug. Alle ongevallen moeten ten spoedigste op het secretariaat en bij de directie van de school gemeld worden.
GO! onderwijs